Pentru anul școlar 2016 - 2017, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj are următoarele posturi didactice temporar vacante:

1. Cabinetul Școlar de Asistență Psihopedagogică de la Colegiul Tehnic Mătăsari;

2. Cabinetul Interșcolar de Asistență Psihopedagogică de la Colegiul Național ,,Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești și Școala Gimnazială Scoarța.

Anunț concurs posturi didactice temporar vacante de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

Programă consiliere psihopedagogică

Cerere de înscriere la concurs

ANUNȚURI CONCURS (Actualizat la data de 22 decembrie 2016, ora 14:00)

Anunț rezultate selecție dosare

Rezultat probă practică / inspecție specială la clasă

Anunț privind desfășurarea probei scrise pentru ocuparea postului rezervat de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică - Cabinetul Interșcolar de Asistență Psihopedagogică de la Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Tg-Cărbunești și Școla Gimnazială Scoarța

Rezultate finale concurs