CADRUL LEGISLATIV
ROLUL SERVICIULUI DE EVALUARE, ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
     Oferă servicii de evaluare, asistenţă psihoeducaţională, orientare şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale.
     Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării / reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale (CES) este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.
FINALITATEA EVALUĂRII
- Propunerea de programe ameliorativ-formative;
- Stabilirea de servicii educaţionale optime în funcţie de nevoile specifice.
 
     Evaluările făcute de către Serviciul de Evaluare, Orientare Şcolară şi Profesională sunt înaintate Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională (C.O.Ş.P.) care poate recomanda:
- integrare în învăţământul de masă;
- orientare spre învăţământul special;
- şcolarizare la domiciliu;
- şcolarizare în spitale;
- alternative educaţionale
- etc.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
- Copii / elevi / tineri cu cerinţe educative speciale (CES) -
 • Cererea părintelui / reprezentantului legal al copilului (cerere tip);
 • Acordul părintelui pentru evaluarea copilului în vederea obţinerii certificatului de orientare şcolară şi profesională (formular tip);
 • Certificat de Naştere / Carte de Identitate copil;
 • Carte de Identitate părinţi / reprezentant legal al copilului (după caz);
 • Certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, împreună cu Hotărârea Comisiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi Planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi;
 • Vechiul certificat de orientare şcolară şi profesională (după caz);
 • Fişa privind traseul educaţional, completată de către educator / învăţător / diriginte (model);
 • Act medical (adeverinţă, referat, scrisoare, bilet de ieşire din spital, ş.a.) de la medicul de specialitate;
 • Fişa psihologică / Evaluare psihologică (după caz);
 • Fişa logopedică (după caz);
 • Ancheta socială de la primăria localităţii de domiciliu, valabilă 1 an de zile de la întocmire;
 • Fişa medicală sintetică, completată de către medicul de familie (model);
 • Adeverinţă de elev eliberată de către unitatea de învăţământ unde este înscris preşcolarul / elevul;
 • Sentinţă civilă cu privire la încredinţarea spre creştere şi educare a minorului (plasament, curatelă, etc.);
 • Certificat de deces tată / mamă (după caz);
 • Sentinţă civilă privind desfacerea căsătoriei (Hotărâre de divorţ), după caz;
 • Dosar de plastic cu şină.
COMPONENȚA SERVICIULUI DE EVALUARE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
     Serviciul de Evaluare, Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj funcționează conform Deciziei C.J.R.A.E. Gorj Nr. 41 / 1 septembrie 2014 și are următoarea componență: 
 
NR.
CRT.
NUMELE ȘI PRENUMELE
FUNCȚIA
1. Oană Camelia Profesor psiholog
2. Popescu Cristina Profesor psiholog
3. Bican Ovidiu - Laurențiu Profesor psiholog
4. Tulpan Claudia - Ofelia Profesor psiholog
5. Crăciunescu Claudia Profesor psiholog
6. Gorun Sonia - Isabela Profesor psiholog
7. Popescu Nicoleta - Claudia Profesor psiholog
8. Șcheau Daniela Profesor psiholog
9. Enulescu Carmen - Iuliana Asistent social
 PROGRAM DE LUCRU
NR.
CRT.
ZILELE
SĂPTĂMÂNII
INTERVALUL ORAR
PRIMIRE DOSARE / EVALUARE
1. LUNI
0800 - 1600
2.
MARȚI
0800 - 1600
3.
MIERCURI
0800 - 1600
4.
JOI
0800 - 1600
5.
VINERI
0800 - 1600
6.
SÂMBĂTĂ
LIBER
7.
DUMINICĂ
LIBER
DATE DE CONTACT / ADRESĂ POȘTALĂ / REPERE DE LOCALIZARE
Reper poștal:
SERVICIUL DE EVALUARE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
Localitatea Tg-Jiu, str. Tismana, nr. 1A, cod poștal 210205, județul Gorj
Telefon / Fax: 0253 / 210 313 / Mobil: 0762 / 248 882 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.WebSite: http://www.cjraegorj.ro
- La parter, în același sediu (aceeași locație / clădire) cu:
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ;
CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ GORJ;
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”LT. COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEȚULUI GORJ.
Reper rutier:
- Ultima stație a mijloacelor de transport în comun pe ruta 9 MAI - BÂRSEȘTI.
   WebSite TRANSLOC: http://www.targu-jiu.uv.ro