Coordonator reţea CŞAP / CIAP - Prof. CJAP Gorj, Crăciunescu Claudia
     În tabelul de mai jos se află lista cu unităţile de învăţământ din judeţul Gorj în care funcţionează cabinete şcolare / interşcolare de asistenţă psihopedagogică coordonate metodologic de către domnişoara profesor consilier şcolar din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj, CRĂCIUNESCU CLAUDIA
 
NR.
CRT.
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ CŞAP / CIAP
Anul şcolar 2016 - 2017
NUMELE ŞI PRENUMELE
PROF. CONSILIER ŞCOLAR
DIN CŞAP / CIAP
***
1.
Şcoala Gimnazială ”Constantin Săvoiu” Tg-Jiu
Dan Elena
 
2.
Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu
Mălăele Ramona Daiana
suplinitor
3.
Şcoala Gimnazială ”Voievod Litovoi” Tg-Jiu + 
Şcoala Gimnazială Drăguţeşti
Hortopan Vasile
 
4.
Liceul Tehnologic Bustuchin
Ilean Reli
 
5.
Colegiul Naţional ”George Coşbuc” Motru
Luţă Adrian - Cristian
 
6.
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rovinari +
Liceul Tehnologic Roşia Jiu, comuna Fărcăşeşti
Potcovaru Diana - Alexandra
Suplinitor
7.
Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuşi” Peştişani +
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Teleşti
Piscupu - Dobrescu Rodica
 
8.
Colegiul ”Mihai Viteazul” Bumbeşti Jiu +
Şcoala Gimnazială Cărpiniş, comuna Crasna
Tătaru Livia
 
9.
Şcoala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbuneşti
Văduva Elena
 
10.
Colegiul Naţional ”Tudor Arghezi” Târgu Cărbuneşti +
Şcoala Gimnazială Scoarţa
Ciobanu Anamaria
Suplinitor
11.
Şcoala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu +
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Tg-Jiu
Năsturel Mihaela