Print

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Written by Popescu Cristina on .

     Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj (CJRAE) cu sediul în Localitatea Tg-Jiu, Str. Tismana nr. 1A, cod poștal 210 205, jud. Gorj, CIF: 23106249, tel/fax: 0253-210313, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., site: www.cjraegorj.ro. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
     Scopulcolectării datelor este: prestări servicii educaționale specifice instituției, pentru realizarea obiectivelor principale de activitate , respectiv:
 a) cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale;
b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării educației de calitate în funcție de potențialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
c) informarea și consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activității didactico-educative;
d) colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială și profesională;
e) implicarea părinților în activități specifice unei relații eficiente școală-familie-comunitate, ca bază a adaptării școlare și a integrării sociale a copiilor/tinerilor;
f) organizarea elaborării de studii privind abandonul scolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitățile extrașcolare/timpul liber;
g) organizarea de programe și proiecte antiviolență în mediul educațional.
            Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare .................. (se precizează scopul pentru fiecare compartiment).
            Refuzul dvs. determină ....... (se precizează consecinţele refuzului pentru fiecare compartiment).
            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:Inspectoratul Şcolar Județean Gorj, Ministerului Educaţiei Naționale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Serviciul de Probaţiune Gorj, Consiliul Judeţean Gorj, Autoritatea Judecătorească, Organe de urmărire penală şi alte instituţii care pot avea acces la date în baza unui temei legal.
            Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele, etc. oferite de CJRAE?
□ DA prin: Tel:...........................; E-mail:......................................................
□ NU
     Conform GDPR, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor[1]*.
     Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul unității sau la responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
     Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
        Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naţionale, legislaţia internă şi internaţională privind protecţia datelor cu caracter personal, şi prin proceduri interne.
     Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul CJRAE Gorj este d-na Popescu Cristina.

[1]Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Print

Proiect educațional ”Spunem Împreună Stop Violenței”

Written by Crăciunescu Claudia on .

     În data de 21 martie 2018, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dănesti, s-au desfășurat o serie de activităţi în cadrul proiectului educaţional ”Spunem împreună STOP Violenţei”, iniţiat şi coordonat de către d-ra profesor Crăciunescu Claudia, consilier şcolar CJAP Gorj. Proiectul a avut ca şi parteneri: Inspectoratul Şcolar Gorj, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj şi  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

Proiect educațional ”Spunem Împreună Stop Violenței”

Print

Evaluarea psihosomatică 2018 - centralizare

Written by Ovidiu Bican on .

 

NUMĂRUL PREȘCOLARILOR EVALUAȚI PSIHOSOMATIC
LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ - 2018

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
cu privire la evaluarea psihosomatică a preșcolarilor
Perioada de evaluare: 1 - 23 martie 2018

Programul și centrele de evaluare psihosomatică -2018- / arondări

Programul și centrele de evaluare psihosomatică - 2018-  / componența comisiillor

Raport privind activitatea de evaluare a nivelului de dezvoltare psihosomatică - perioada 1 - 23 martie 2018

 
       * Ultima actualizare: vineri, 23 martie 2018, ora 18:00
NR.
CENTRU
EVALUARE
CENTRUL DE EVALUARE
PSIHOSOMATICĂ A PREȘCOLARILOR
GRUPA
MARE
CLASA
PREGĂTITOARE
TOTAL
OBSERVAȚII
1.
 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1
 Localitatea Tg-Jiu, str. Griviţei, Nr. l, judeţul Gorj
 Telefon: 0353 / 412 982
 Coordonator centru: prof. Popescu Nicoleta - Claudia
1 11 12
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
2.
 Liceul Teologic
 Localitatea Tg-Jiu, str. A.I. Cuza, Nr. 23, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 237 712
 Coordonator centru: prof. Popescu Nicoleta - Claudia
1 20 21
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
3.
 Grădinița cu Program Prelungit
 ”Constantin Brâncuși”
 Localitatea Tg-Jiu, str. 11 iunie 1848, Nr. 87, județul Gorj
 Telefon: 0353 / 404 808
 Coordonator centru: prof. Gorun Sonia - Isabela
0 26 26
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
4.
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8
 Localitatea Tg-Jiu, str. Mioriţei, Nr. 2, județul Gorj
 Telefon: 0353 / 409 025
 Coordonator centru: prof. Gorun Sonia - Isabela
0 66 66
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
5.
 Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu”
 Localitatea Tg-Jiu, str. Unirii, Nr. 27, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 213 306
 Coordonator centru: prof. Crăciunescu Claudia
0 40 40
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
6.
 Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tg. Cărbunești
 Localitatea Tg. Cărbunești, str. Trandafirilor, Nr. 39,  județul Gorj
 Telefon: 0766 / 426 742 (prof. consilier Văduva Elena)
 Coordonator centru: prof. Șcheau Daniela
0 52 52
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
7.
 Liceul Tehnologic Bustuchin
 Localitatea Bustuchin, comuna Bustuchin.
 Telefon: 0253 / 475 121
 Coordonator centru: prof. Gorun Sonia - Isabela
0 31 31
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni / marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:45 - 18:00 / 10:00 - 18:00
8.
 Liceul Teoretic Novaci
 Localitatea Novaci, str. Parângului, Nr. 57, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 466 352
 Coordonator centru: prof. Cioveie - Jarcu Susana - Daniela
0 28 28
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri / joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00 / 12:00-18:00
9.
 Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu
 Localitatea Bumbești-Jiu, str. Grigore Alexandru Ghica,
 Nr.  2, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 463 456
 Coordonator centru: prof. Cioveie - Jarcu Susana - Daniela
0 14 14
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
10.
 Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari
 Localitatea Rovinari, str. Muncii, Nr. 1, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 371 205
 Coordonator centru: prof. Popescu Nicoleta - Claudia
0 61 61
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
11.
 Liceul Tehnologic Turceni
 Localitatea Turceni, str. Culturii, Nr. 1, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 335 012
 Coordonator centru: prof. Cioveie - Jarcu Susana - Daniela
7 34 41
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00-18:00
12.
 Colegiul Tehnic Mătăsari
 Localitatea Mătăsari, str. Principală, Nr. 75, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 376 883
 Coordonator centru: prof. Șcheau Daniela
0 24 24
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00 - 18:00
13.
 Școala Gimnazială Nr. 1 Motru
 Localitatea Motru, str. Minerului, Nr. 3, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 410 507
 Coordonator centru: prof. Șcheau Daniela
1 41 42
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00 - 18:00
14.
 Liceul Tehnologic Tismana
 Localitatea Tismana, str. Tismana, Nr. 159, județul Gorj
 Telefon: 0253 / 374 335
 Coordonator centru: prof. Crăciunescu Claudia
0 15 15
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: luni, marți, miercuri, joi
Interval orar / zi: 10:00 - 16:00
15.
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj
Localitatea Tg-Jiu (Bârseşti, str. Tismana, Nr. 1A)
Telefon: 0253 / 210 313
 Coordonator centru: prof. Crăciunescu Claudia
0 5 5
CENTRU DE EVALUARE TEMPORAR
Perioada evaluării: 1 - 23 martie 2018
Program evaluare: vineri
Interval orar / zi: 09:30-13:30
Centrul 
de evaluare
permanentă 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj
Localitatea Tg-Jiu (Bârseşti, str. Tismana, Nr. 1A)
 Coordonator centru: prof. Popescu Nicoleta - Claudia
0 0 0
În perioada 26 martie - debutul anului școlar        2018-2019, joi, în intervalul orar 10:30-14:30.
PROGRAMĂRI
la nr. de telefon: 0253 / 210 313
*** TOTAL / CENTRE DE EVALUARE TEMPORARE 10 468 478 ***
***
TOTAL GENERAL
Centrul de evaluare permanentă +
Centrele de evaluare temporare
10 468 478 ***

 


 

 

Constanţa Tulcea Călăraşi Ialomiţa Brăila Giurgiu Bucureşti Teleorman Olt Dolj Mehedinţi Gorj Vâlcea Argeş Dâmboviţa Prahova Buzău Vrancea Galaţi Bacău Vaslui Iaşi Botoşani Suceava Neamţ Covasna Braşov Harghita Maramureş Bistriţa Năsăud Mureş Sibiu Sălaj Satu Mare Cluj Alba Hunedoara Bihor Arad Caraş Severin Timiş

CENTRELE JUDEŢENE / AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA
 

UTILIZATORI ÎNREGISTRAŢI

  • GabrielAnofe
  • nicoroxi
  • Andandy

UTILIZATORI ON-LINE

We have 86 guests and no members online