Posturi vacante 2023-2024

Având în vedere Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN Nr. 4959 / 2013 cu modificările și completările ulterioare, OME Nr. 6218 / 09.11.2022 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și hotărârea Consiliului de Administrație al CJRAE Gorj din data de 07.09.2022,

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează concurs de ocupare a  douăsprezece (12) posturi de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (profesor consilier şcolar) vacantate / rezervate pe parcursul anului școlar 2023-2024 la:

 1. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Liceul Stoina + Școala Gimnazială Crușeț (NIVEL LICEAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 2. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Liceul Tehnologic Turburea + Școala Gimnazială Nr.1 Andreești, comuna Vladimir (NIVEL LICEAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 3. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Liceul Tehnologic Bâlteni (NIVEL LICEAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 4. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Liceul Tehnologic ”General Constantin Șandru” Bîlta, comuna Runcu + Școala Gimnazială Arcani + Școala Gimnazială Lelești (NIVEL LICEAL)
 5. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Școala Gimnazială Căpreni + Școala Gimnazială Stejari + Școala Gimnazială Dănciulești ( NIVEL GIMNAZIAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 6. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Școala Gimnazială Prigoria + Liceul Roșia de Amaradia (NIVEL LICEAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 7. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Școala Gimnazială Lihulesti + Școala Gimnazială Hurezani + Școala Gimnazială Negreni ( NIVEL GIMNAZIAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 8. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Școala Gimnazială Bolboși + Școala Gimnazială Borăscu + Școala Gimnazială Slivilești ( NIVEL GIMNAZIAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 9. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Școala Gimnazială Plopșoru + Școala Gimnazială Ionești ( NIVEL GIMNAZIAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 10. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Școala Gimnazială Bărbătești + Școala Gimnazială Jupânești + Școala Gimnazială Săulești + Școala Gimnazială Aninoasa ( NIVEL GIMNAZIAL) – normă întreagă – perioadă determinată (vacant);
 11. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Școala Gimnazială Alimpești + Școala Gimnazială Polovragi + Școala Gimnazială Bumbești-Pițic + Școala Gimnazială Bălcești, comuna Bengești-Ciocadia ( NIVEL GIMNAZIAL) – normă întreagă – perioadă determinată (rezervat / titular detașat);

 Și a unui (1) post de profesor logoped – Centre Logopedice Interșcolare rezervat pe parcursul anului școlar 2023-2024 la:

 1. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Liceul Mătăsari – normă întreagă – perioadă determinată (rezervat / titular detașat);

Pentru mai multe informații, dați click pe ultima notă de actualizare a anunțului de mai jos!

Anunț – concurs de ocupare posturi didactice vacante / rezervate – profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (profesor consilier școlar) și profesor logoped (Actualizat la 8 septembrie 2023)

Cerere tip concurs unitate de învățământ 2023 – 2024 (Actualizat la 8 septembrie 2023)

Formular consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 2023 – 2024 (Actualizat la 8 septembrie 2023)

Extract din Centralizator – martie 2023 (Actualizat la 8 septembrie 2023)

Programă_titularizare – Consiliere_psihopedagogică (Actualizat la 8 septembrie 2023)

Programă_titularizare – Psihopedagogie specială (Actualizat la 8 septembrie 2023)

Notă actualizare anunț – lista posturilor vacante – rezervate 2023-2024 (Actualizat la 13 septembrie 2023)

Notă actualizare anunț – lista posturilor vacante – rezervate 2023-2024 (Actualizat la 20 septembrie 2023)