Asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023

  Părinții / reprezentanții legali ai elevilor pot solicita asigurarea cadrului normativ necesar susținerii evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a examenului național de bacalaureat – sesiunea 2023, …
Află mai multe