Anunț de recrutare a grupului țintă – tehnicieni asistență socială

Informații cu privire la recrutarea tehnicianului asistență socială: Anunț de recrutare a grupului țintă, tehnicieni asistență socială – membrii în echipele comunitare integrate în cadrul proiectului “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” POCU/375/4/22/122607 http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/6256-anunt-de-recrutare-a-grupului-tint%C4%83-tehnicieni-asistenta-sociala