Posturi vacante 2022-2023

Anunț concurs ocupare posturi didactice vacante (rezervate) ⇔ (Publicat astăzi, 12.09.2021)

⇒ IMPORTANT ⇐ Notificare anunț cu privire la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în anul școlar ⇔ (Publicat astăzi, 23.09.2022)

Rezultate selecție dosare ⇔ (Publicat astăzi, 27.09.2022)

Graficul de defășurare al inspecțiilor speciale la clasă ⇔ (Publicat astăzi, 27.09.2022)

⇒  Lista notelor obținute la inspecția specială la clasă ⇔ (Publicat astăzi, 28.09.2022)

Anunț – susținerea probei scrise la disciplina consiliere psihopedagogică ⇔ (Publicat astăzi, 29.09.2022)

Lista echivalare inspecție de specialitate ⇔ (Publicat astăzi, 29.09.2022)

Rezultatele la PROBĂ SCRISĂ la disciplina CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj ⇔ (Publicat astăzi, 30.09.2022)

Lista finală cu rezultatele candidaților ⇔ (Publicat astăzi, 04.10.2022)

∇ Având în vedere faptul că 5 octombrie 2022 – Ziua Mondială a Educației este zi liberă pentru personalul din învățământ, etapa planificată în calendar se va decala / reprograma: 7 octombrie 2022.

Tabel nominal cu rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice vacante / rezervate pe parcursul anului școlar 2022 – 2023 ⇔ (Publicat astăzi, 07.10.2022)


Anunț concurs posturi vacante ⇔ (Publicat astăzi, 10.10.2022)

Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2022 – 2023 ⇔ (Publicat astăzi, 11.10.2022)

Rezultate selecție dosare de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj ⇔ (Publicat astăzi, 31.10.2022)

Rezultate – media obținută la inspecția de specialitate la clasă echivalată la concursul de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar la nivelul CJRAE Gorjezultate medie inspectie echivalataj ⇔ (Publicat astăzi, 04.11.2022)

Anunț sustinere probă scrisă – disciplina consiliere psihopedagogică ⇔ (Publicat astăzi, 10.11.2022)

Rezultatele la proba scrisă obținute în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj – Anul școlar 2022 – 2023 – disciplina consiliere psihopedagogică ⇔ (Publicat astăzi, 11.11.2022)

⇒ Rezultatele la proba scrisă obținute în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj – Anul școlar 2022 – 2023 – disciplina consiliere psihopedagogică ⇔ (Publicat astăzi, 11.11.2022)

Lista finală cu rezultatele candidaților obținute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / sesiunea octombrie – noiembrie 2022 – disciplina consiliere psihopedagogică ⇔ (Publicat astăzi, 15.11.2022)


Înainte de a începe înscrierea, veți fi invitat să completați câteva date cu privire la identificarea dumneavoastră. Aceste informații vor fi folosite de către secretariatul instituției și comisia de concurs pentru a selecta candidații care vor fi invitați în etapa de evaluare. Veți fi contactat prin intermediul adresei de email și/sau a numărului de telefon furnizate de către dumneavoastră.
Aici se găsește pentru descărcare cererea de înscriere, care poate fi completată letric sau electronic;

Aici se găsește pentru descărcare cerera de contestație care poate fi completată letric sau electronic;

Aici se găsește pentru descărcare formularul de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi completat letric sau electronic.