SEOȘP

Serviciul de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj își desfășoară activitatea de evaluare la sediul instituției, astfel:

 

Luni                            Marți                      Miercuri                         Joi

11:00 – 15:00        9:00 – 14:00             11:00 – 15:00              9:00 – 14:00

 

DESCĂRCAȚI DOCUMENTELE NECESARE:

1. Plan servicii individualizat – Anexa 15

2. Ancheta socială și factori de mediu – Anexa 6

3. Fișa medicală sintetică – Anexa 7

4. Fișa psihologică – Anexa 8

5. Fișa psihopedagogică – Anexa 9

Documente necesare în vederea obținerii Certificatului de Orientare școlară și profesională:

1) Cerere – tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională (se completează la sediul SEOSP / CJRAE Gorj);

2) Copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate;
3) Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
4) Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
5) Ancheta socială (termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 6 luni);(model anexa 6 – realizată de responsabil caz prevenire din SPAS-Primărie);
6) Fișa medicală sintetică (se completează la medicul de familie și termenul de valabilitate este de un an);(model anexa 7);
7) Certificatul medical tip A5 (se completează de medicul specialist și termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 4 ani);
8) Fișa de evaluare psihologică (se eliberează de către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică,din sectorul public sau privat,în condițiile legii și termenul de valabilitate nu poate fi mai mare de 3 luni);(model anexa 8);
9) Fișa psihopedagogică (se completează după caz de educator / învățător / diriginte); (model anexa 9)
10) Copie a foii matricole (dacă este cazul);
11) Adeverință de preșcolar / elev sau recomandarea pentru învățământul special, care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ (de la secretariatul școlii);
12) Copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare;
13) Copie certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu grad de handicap însoțit de plan și hotărâre (dacă este cazul);
14) Alte documente (dacă este cazul).
Aici poți încărca fișierele solicitate mai sus, fișiere ce vor ajunge la membrii SEOSP:

  Certificat de orientare școlară și profesională anterior: (*obligatoriu)
  DANU

  * Comentariile dumneavoastră cu privire la fișierele atașate se vor scrie în căsuța de mai sus.


  Înainte de a apăsa butonul ”Trimite”, citește indicațiile de sub acesta!

  - Sunt acceptate doar fișiere cu extensiile pdf, jpg și jpeg.
  - Mărimea unui fișier nu poate depăși 2 MB.
  Apasă butonul ”Trimite” pentru ca mesajul tău să ajungă la membrii SEOSP. Succes!

   

  Componența Serviciului de Evaluare, Orientare Școlară și Profesională

  ———————————————————————

  Profesor consilier școlar: Murgilă Maria cu specializarea în Psihologie și atestat în psihologie clinică și psihologie educațională

  Profesor consilier școlar: Medar Elena Irina cu specializarea în Psihopedagogie specială

  Profesor consilier școlar: Popescu Ionela Iuliana cu specializarea în Psihopedagogie specială

  Profesor logoped: Purece Anișoara Claudia cu specializarea în Psihopedagogie specială

  Asistent social: Enciu Eugenia – Elisabeta