Anunțuri pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante

Posturi vacante / Didactic auxiliar și nedidactic / mai-iulie 2024 Asistent social debutant S CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, strada Bârsești 214 B, C.P. 210 001, județul Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de ASISTENT SOCIAL debutant S, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, …
Află mai multe

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care revin din străinătate sau care nu au frecventat grădinița în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul şcolar 2024 – 2025

⇒ Înscriere în învățământul primar – Anul școlar 2024-2025 Evaluarea dezvoltării a copiilor se va efectua doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, sub coordonarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Gorj în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024 …
Află mai multe

Managementul cazurilor de violență

Faptele de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului …
Află mai multe

Asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024

*** ⇒ Procedura_privind egalizarea_sanselor pentru_susținerea examanelor_naționale_- sesiunea 2024 ⇒ Anexa Nr. 1 – Cerere egalizare șanse 2024 – Evaluare națională – clasa a VIII-a ⇒ Anexa Nr. 1 – Cerere egalizare șanse 2024 – Bacalaureat ⇒ Procedura cu privire la egalizarea de șanse – 2024

Informații pentru părinți / reprezentanți legali – admiterea candidaților pe locurile speciale – CES / RROMI

*** ⇒ O.A.P. Nr. 6154 / 2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024 – 2025 ⇒ O.A.P. Nr. 6155 / 2023 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2024 – 2025 ⇒ O.A.P. Nr. 6156 / 2023 privind organizarea și desfășurarea examenului …
Află mai multe