Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care revin din străinătate sau care nu au frecventat grădinița în vederea înscrierii în clasa pregătitoare în anul şcolar 2024 – 2025

⇒ Înscriere în învățământul primar – Anul școlar 2024-2025 Evaluarea dezvoltării a copiilor se va efectua doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, sub coordonarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Gorj în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024 …
Află mai multe

Managementul cazurilor de violență

Faptele de violență verbală, fizică, psihologică – bullying, emoţională, sexuală, socială, culturală, cibernetică, cât şi orice alte activităţi sau comportamente care pot pune în pericol sănătatea sau integritatea beneficiarilor primari şi a personalului din învăţământ, sunt gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar conform Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și a personalului …
Află mai multe

Asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2024

*** ⇒ Procedura_privind egalizarea_sanselor pentru_susținerea examanelor_naționale_- sesiunea 2024 ⇒ Anexa Nr. 1 – Cerere egalizare șanse 2024 – Evaluare națională – clasa a VIII-a ⇒ Anexa Nr. 1 – Cerere egalizare șanse 2024 – Bacalaureat ⇒ Procedura cu privire la egalizarea de șanse – 2024