Anunțuri pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante

Posturi vacante / Didactic auxiliar și nedidactic / mai-iulie 2024

  1. Asistent social debutant S

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, strada Bârsești 214 B, C.P. 210 001, județul Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de ASISTENT SOCIAL debutant S, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT SOCIAL, DEBUTANT, STUDII SUPERIOARE
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT / STRUCTURĂ: CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi / 40 de ore pe saptămână
PERIOADA: nedeterminată
Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:
 Proba scrisă: 21.06.2024;
 Proba interviu: 28.06.2024, ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

Fișa postului – Asistent social

Lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Asistent social (debutant, studii superioare) – funcție de execuție


2. Îngrijitor

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj organizează concurs de ocupare a funcției contractuale vacante de îngrijitor, cu punctul de lucru în localitatea Tg-Jiu, strada Bârsești, Nr. 214 B, județul Gorj:

⇒ Informații generale privind postul:
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor
TREAPTA PROFESIONALĂ: II
NUMĂRUL POSTURILOR: 1
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ / personal nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
ÎNCADRARE: cu contract individual de muncă
PERIOADA: nedeterminată
SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: Efectuarea lucrărilor de îngrijire (Ștergerea prafului, măturarea, aspirarea, spălarea podelelor, holurilor, grupurilor sanitare, ușilor, geamurilor, asigurarea curățeniei birourilor, spații verzi, etc.).

Lista candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului de Îngrijitor (Treapta II, studii medii) – funcție de execuție

Fișa postului – Îngrijitor


Cerere de înscriere la concurs – posturi vacante 2024

Formular consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter funcțional – 2024

Bibliografie parțială

Suport de Curs – Noțiuni de Igiena Muncii

https://ro.scribd.com/document/391041663/Suport-de-Curs-Notiuni-de-Igiena-Muncii

https://dgaspc3.ro/wp-content/uploads/Anexa-1-la-Bibliografie-13.05.2024-NOTIUNI-FUNDAMENTALE-DE-IGIENA.pdf – Modul 2 – pag. 39 -43

Continuă lectura

Anterior