Post didactic vacant – profesor logoped – perioadă determinată

⊗ Anunț – Concurs de ocupare a postului didactic vacant de profesor logoped ⊗ Formular – consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal ⊗ Cerere de înscriere concurs posturi didactice ⊗ Cerere contestații ⇒ Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului didactic de profesor logoped – CJRAE Gorj / CLI Liceul …
Află mai multe