SEOSP este alături de voi!

          Pe perioada stării de urgență Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj își continuă activitatea online.
În această perioadă altfel, specialiștii își continuă activitatea adaptându-se la specificul activității online.

Continuăm astfel să oferim:

  • Asistență psihoeducațională;
  • Informare în ceea ce privește orientarea școlară și profesională a preșcolarilor, a elevilor și a tinerilor cu cerinte educationale speciale (CES);
  • Verficarea documentelor trimise online prin e-mail sau whatsapp (în original) sau prin intermediul Poștei Române (în copie), în vederea unei viitoare programări.
  • Consilierea cadrelor didactice în vederea eficientizării relației cadru didactic – părinte / reprezentant legal – preșcolar / elev / tânăr cu CES în cadrul activităților online;
  • Consilierea cadrelor didactice și a părinților / reprezentanților legali în vederea identificării  nevoilor specifice ale elevilor cu CES şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.
Serviciile noastre sunt disponibile în mai multe medii: Telefon, WhatsApp, E-mail, Site-ul CJRAE Gorj, Facebook, Poșta Română / Curierat).

Telefon / WhatsApp SEOSP: 0762 248 882
E-mail: seosp.gorj@gmail.com
Site: www.cjraegorj.ro
Facebook: SEOSP CJRAE GORJ
(https://www.facebook.com/SEOSP-CJRAE-GORJ-103602068020244/)
Adresa poștală CJRAE Gorj:
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj,
Localitatea Tg-Jiu, Str. Tismana, Nr. 1A, CP 210205, județul Gorj, România.

Continuă lectura

AnteriorUrmător